Главная / Заң факультеті / Мемлекет және құқық, конституциялық және әкімшілік құқық теориясы мен тарихы кафедрасы / Баймаханова Дина Муратовна

Балл за анкетирование ППС глазами студентов - 4.96 из 5.0 - Результаты рейтинга ППС

- Результаты рейтинга ППС

Баймаханова Дина Муратовна

Должность: доцент
Мемлекет және құқық, конституциялық және әкімшілік құқық теориясы мен тарихы кафедрасы
Скрыто
Государственные премии
Наименование премии Дата присуждения
Мемлекеттік грант "2009 жылғы ЖОО үздік оқытушысы"


Название файла Заголовок Описание
Конституциялық құқық
Глоссарий КП 2019-2020 осень
Конституциялық құқық
Cлайды по КПРК 2019-2020 осень
Конституциялық құқық
умкд кп рк 2019-2020 осень
Қазақстан Республикасында кадрлық саясаттың конституциялық негіздері
Cлайды по конст осн кадр пол 2019-2020 осень
Қазақстан Республикасында кадрлық саясаттың конституциялық негіздері
Глоссарий конст осн кадр пол 2019-2020 осень
Қазақстан Республикасында кадрлық саясаттың конституциялық негіздері
умкд конст осн кадр пол 2019-2020 осень
Қазақстан Республикасында кадрлық саясаттың конституциялық негіздері
Сил конст осн кадр пол 2019-2020 осень
Конституциялық құқық
Сил конст пр 2019-2020 осень
Конституциялық құқық
Семинары КП РК 2019-2020 осень
Қазақстан Республикасында кадрлық саясаттың конституциялық негіздері
Семинары конст осн кадр пол 2019-2020 осень
Конституциялық құқық
КП РК СРСП 2019-2020 осень (4)
Қазақстан Республикасында кадрлық саясаттың конституциялық негіздері
СРМП конст осн кадр пол 2019-2020 осень
Конституциялық құқық
Тезисы лекций КП 2019-2020
Қазақстан Республикасында кадрлық саясаттың конституциялық негіздері
Тезисы лекций конст осн кадр пол 2019-2020 осень
Конституциялық құқық
Карта обеспеченности КП 2019-2020 осень
Қазақстан Республикасында кадрлық саясаттың конституциялық негіздері
Карта обеспеч конст осн кадр пол 2019-2020 осень
Қазақстан Республикасының конституциялық құқығы
Карта обесп КонсПрСОҢҒЫ
Қазақстан Республикасының конституциялық құқығы
Глоссарий ҚРКҚ 2018-19
Қазақстан Республикасының конституциялық құқығы
Қорытынды емтихан бағдарламасы 2018-19
Қазақстан Республикасының конституциялық құқығы
Дәріс мазмұны ҚРКҚ 2018-19
Қазақстан Республикасының конституциялық құқығы
Midterm Exam Бағдарламасы 2018-19
Қазақстан Республикасының конституциялық құқығы
СРС тапсырмалары ҚРКҚ 2018-19
Қазақстан Республикасының конституциялық құқығы
Семинар тапсырмалары ҚРКҚ 2018-19
Қазақстан Республикасының конституциялық құқығы
УМКД 2018-2019 КАЗ
Қазақстан Республикасының конституциялық құқығы
Силлабус соңғы
Заң техникасы
Сил зак техника 2018-2019 весна
Заң техникасы
Сил зак техника 2018-2019 весна
ҚР конституциялық процесс: теориялық және практикалық проблемалары
Сил конст процесс 2019-2020 осень (маг)
ҚР-да конституционализмнің қалыптасуы мен даму проблемалары
сил сист конст-ма 2018-2019
Қазақстан Республикасындағы конституциялық іс жүргізу
Сил конст процесс 2019-2020 осень (бакал)
ҚР конституциялық процесс: теориялық және практикалық проблемалары
Сил конст процесс 2019-2020 осень (4)
Қазақстан Республикасындағы конституциялық іс жүргізу
Сил конст процесс 2019-2020 осень (4)
ҚР-да конституционализмнің қалыптасуы мен даму проблемалары
сил сист конст-ма 2018-2019 (2)
ҚР азаматтарының құқықтары мен бостандықтарын қорғаудың, қамтамасыз ету механизмі
сил конст-пр мех-м обеспеч и защ прав гр рк 2018-2019 (2)
Әкімшілік-құқықтық қатынастар: теория және практика мәселелері
сил АПО 2018-2019
Әкімшілік-құқықтық қатынастар: теория және практика мәселелері
сил АПО 2018-2019 (2)
Қазақстан Республикасының конституциялық құқығы
Сил конст пр 2018-2019
ҚР парламентаризм мен парламенттік құқықты дамытудың проблемалары мен болашағы
сил парлам-м и парл пр 2018-2019 весна
Қазақстан Республикасының конституциялық құқығы
Сил конст пр 2018-2019 весна
ҚР-да конституционализмнің қалыптасуы мен даму проблемалары
Глоссарий сист. конст-ма 2018-2019
ҚР-да конституционализмнің қалыптасуы мен даму проблемалары
слайды сист конст-ма 2018-2019
Қазақстан Республикасындағы конституциялық іс жүргізу
Cлайды конст процесс 2019-2020 осень (бакал)
Қазақстан Республикасындағы конституциялық іс жүргізу
Глоссарий конст процесс 2019-2020 осень (бакал)
Қазақстан Республикасындағы конституциялық іс жүргізу
УМКД конст процесс 2019-2020 осень (бакал)
ҚР конституциялық процесс: теориялық және практикалық проблемалары
Глоссарий конст процесс 2019-2020 осень (маг)
ҚР конституциялық процесс: теориялық және практикалық проблемалары
Cлайды конст процесс 2019-2020 осень (маг)
ҚР конституциялық процесс: теориялық және практикалық проблемалары
УМКД конст процесс 2019-2020 осень (маг)
ҚР-да конституционализмнің қалыптасуы мен даму проблемалары
умкд сист конст-ма 2018-2019
Заң техникасы
Глоссарий зак техн 2018-2019 весна
Қазақстан Республикасының конституциялық құқығы
УМКД КП РК 2018-2019 весна
Заң техникасы
умкд зак техн 2018-2019 весна
Заң техникасы
Cлайды ЗАК ТЕХН 2018-2019 ВЕСНА.
ҚР парламентаризм мен парламенттік құқықты дамытудың проблемалары мен болашағы
Глоссарий парлам-м и парл пр 2018-2019 весна
ҚР парламентаризм мен парламенттік құқықты дамытудың проблемалары мен болашағы
Cлайды парлам-м и парл пр 2018-2019 весна
ҚР парламентаризм мен парламенттік құқықты дамытудың проблемалары мен болашағы
УМКД парлам-м и парл пр 2018-2019 весна
Қазақстан Республикасының конституциялық құқығы
Cлайды по КПРК 2018-2019
Қазақстан Республикасының конституциялық құқығы
Глоссарий КП 2018-2019
Қазақстан Республикасының конституциялық құқығы
УМКД КП РК 2018-2019
Әкімшілік-құқықтық қатынастар: теория және практика мәселелері
слайды АПО 2018-2019
Әкімшілік-құқықтық қатынастар: теория және практика мәселелері
Глоссарий АПО 2018-2019
Әкімшілік-құқықтық қатынастар: теория және практика мәселелері
умкд апо 2018-2019
Әкімшілік-құқықтық қатынастар: теория және практика мәселелері
Заданаия для СРМ АПО 2018-2019
Қазақстан Республикасының конституциялық құқығы
КП РК СРСП 2018-2019
ҚР парламентаризм мен парламенттік құқықты дамытудың проблемалары мен болашағы
CРМ 2018-2019 парлам-м и парл пр весна
Заң техникасы
CРС зак техн 2018-2019 весна
ҚР конституциялық процесс: теориялық және практикалық проблемалары
СРМ конст процесс 2019-2020 осень (маг)
Қазақстан Республикасындағы конституциялық іс жүргізу
СРСП конст процесс 2019-2020 осень (бакал)
ҚР-да конституционализмнің қалыптасуы мен даму проблемалары
задания для СРМ сист конст-ма 2018-2019
ҚР-да конституционализмнің қалыптасуы мен даму проблемалары
зад. для семинаров сист. конс-ма 2018-2019
Қазақстан Республикасындағы конституциялық іс жүргізу
Семинары конст процесс 2019-2020 осень (бакал)-конвертирован
ҚР конституциялық процесс: теориялық және практикалық проблемалары
Семинары конст процесс 2019-2020 осень (маг)
Заң техникасы
Семинары зак техн 2018-2019 весна
ҚР парламентаризм мен парламенттік құқықты дамытудың проблемалары мен болашағы
Семинары парлам-м и парл пр 2018-2019 весна
Қазақстан Республикасының конституциялық құқығы
Семинары КП РК 2018-2019
Әкімшілік-құқықтық қатынастар: теория және практика мәселелері
Семинарские занятия АПО 2018-2019
Қазақстан Республикасының конституциялық құқығы
MidTermExam 2018-2019
ҚР парламентаризм мен парламенттік құқықты дамытудың проблемалары мен болашағы
MidTermExams парлам-м и парл пр 2018-2019 весна
Заң техникасы
MidTermExam2018-2019 зак техн весна
ҚР конституциялық процесс: теориялық және практикалық проблемалары
MidTermExams конст процесс 2019-2020 осень (маг)
Қазақстан Республикасындағы конституциялық іс жүргізу
MidTermExams конст процесс 2019-2020 осень (бакал)
ҚР-да конституционализмнің қалыптасуы мен даму проблемалары
MidTermExams сист конст-ма 2018-2019
ҚР-да конституционализмнің қалыптасуы мен даму проблемалары
карт обесп сист конст-ма 2018-2019
Қазақстан Республикасындағы конституциялық іс жүргізу
Карта обеспеченности конст процесс 2019-2020 осень (бакал)
ҚР-да конституционализмнің қалыптасуы мен даму проблемалары
Тезисы лекций сист конст-ма 2018-2019
Қазақстан Республикасының конституциялық құқығы
Тезисы лекций КП 2018-2019
Қазақстан Республикасындағы конституциялық іс жүргізу
тезисы лекций конст процесс 2019-2020 осень (бакал)
ҚР конституциялық процесс: теориялық және практикалық проблемалары
тезисы лекций конст процесс 2019-2020 осень (маг)
Заң техникасы
Тезисы лекций зак техн 2018-2019 весна.
ҚР парламентаризм мен парламенттік құқықты дамытудың проблемалары мен болашағы
Тезисы лекций парлам-м и парл пр 2018-2019 весна
Әкімшілік-құқықтық қатынастар: теория және практика мәселелері
Тезисы лекций апо 2018-2019
ҚР конституциялық процесс: теориялық және практикалық проблемалары
Карта обеспеченности конст процесс 2019-2020 осень (маг)
ҚР парламентаризм мен парламенттік құқықты дамытудың проблемалары мен болашағы
парлам-м и парл пр кумод 2018-2019 весна
Заң техникасы
зак техн 2018-2019 весна кумод
Қазақстан Республикасының конституциялық құқығы
Карта обеспеченности КП 2018-2019
Әкімшілік-құқықтық қатынастар: теория және практика мәселелері
Карта обести АПО 2018-2019
Әкімшілік-құқықтық қатынастар: теория және практика мәселелері
АПО кумод 2018-2019 - 2
Қазақстан Республикасының конституциялық құқығы
КП РК кумод 2018-2019 - 2
ҚР азаматтарының құқықтары мен бостандықтарын қорғаудың, қамтамасыз ету механизмі
Конст-пр мех-м обесп защ пр и св гр РК кумод 2018-2019 -2
ҚР-да конституционализмнің қалыптасуы мен даму проблемалары
Стан и разв сист конст-ма кумод 2018-2019 - 2
Әкімшілік-құқықтық қатынастар: теория және практика мәселелері
Экзаменационные вопросы АПО 2018-2019

1

Баймаханова Дина Муратовна Учебно-методическое пособие по выполнению самостоятельных работ студентов с преподавателем по дисциплине Конституционное право Республики Казахстан. PrintMaster 2012 - г. ISBN 978-601-247-476-3 10 - стр. ҚАЗАҚСТАН

2

Баймаханова Дина Муратовна Муниципальное право: Учебно-методический комплекс по дисциплине. PrintMaster 2012 - г. ISBN 978-601-247-484-8 6 - стр. ҚАЗАҚСТАН

3

Баймаханова Дина Муратовна Учебно-методическое пособие для изучающих элективного курса "Институт гражданства в РК" PrintMaster 2012 - г. ISBN 978-601-247-484-12 1 - стр. ҚАЗАҚСТАН

4

Баймаханова Дина Муратовна Учебно-методический комплекс по дисциплине «Права и свободы несовершеннолетних»: учебно-методическое пособие. "Print master" 2012 - г. ISBN 978-601-247-706-1 9 - стр. ҚАЗАҚСТАН

5

Баймаханова Дина Муратовна Учебно-методический комплекс по дисциплине «Конституционно-правовой механизм защиты прав и свобод социально уязвимых слоев населения»: учебно-методическое пособие. "Print master" 2012 - г. ISBN 978-601-247-711-5 11 - стр. ҚАЗАҚСТАН

6

Баймаханова Дина МуратовнаЖатканбаева А.Е. Учебно-методическое пособие. Сборник нормативно-правовых актов, регламентирующих вопросы защиты прав и свобод социально уязвимых слоев населения. "Print master" 2012 - г. ISBN 978-601-247-708-5 10 - стр. ҚАЗАҚСТАН

7

Баймаханова Дина Муратовна «Special features of modern legal systems: cases and collisions» East West” Associations for Advanced Studies and Higher Education GmbH ,Am Gesta 2015 - г. ISBN east west” associati 8 - стр. АВСТРИЯ

8

Баймаханова Дина Муратовна Конституционный контроль в Казахстане: доктрина и практика утверждения конституционализма. Раздел 2.2 В соавторстве с Белоруковым Н.В. "Раритет " Алматы 2015 - г. ISBN 978-601-250-268-8 384 - стр. ҚАЗАҚСТАН

9

Баймаханова Дина Муратовна Практикум по конституционному контролю в Республике Казахстан. (Под ред. В.А.Малиновского, Ш.Ш. Ормановой) - экспертное заключение Баймахановой Д.М. ТОО "Мастер ПО" 2015 - г. ISBN 978-601-301-479-1 805 - стр. ҚАЗАҚСТАН

10

Баймаханова Дина МуратовнаСартаев С.., Ибраева А.С., Турсынкулова Д.А., Сартаев С.А., Каратаева А.М., Усейнова Г.Р., Усеинова К.Р., Оспанова Д.А., Сагинаев М.Е. Формирование антикоррупционной культуры и антикоррупционного сознания: проблемы теории и практики " Қазақ университеті " 2017 - г. ISBN 978-601-04-3088-4 18 - стр. ҚАЗАҚСТАН

1

Баймаханова Дина Муратовна К вопросу о становлении и развитии и развитии социального государства в РК К вопросу о становлении и развитии и развитии социального государства в РК К вопросу о становлении и развитии и развитии социального государства в РК 2011 - г. 8 - стр. 0

2

Баймаханова Дина Муратовна Основы конституционного строя как один из компонентов конституционализма Основы конституционного строя как один из компонентов конституционализма Основы конституционного строя как один из компонентов конституционализма 2011 - г. 4 - стр. 0

3

Баймаханова Дина Муратовна Укрепление основ конституционного строя одно из направлении развития конституционализма в РК Укрепление основ конституционного строя одно из направлении развития конституционализма в РК Укрепление основ конституционного строя одно из направлении развития конституционализма в РК 2012 - г. 5 - стр. 0

4

Баймаханова Дина Муратовна Конституционализм как единая комплексная система и ее роль в расширении и развитии прав человека Конституционализм как единая комплексная система и ее роль в расширении и развитии прав человека Конституционализм как единая комплексная система и ее роль в расширении и развитии прав человека 2012 - г. 11 - стр. 0

5

Баймаханова Дина Муратовна Конституционализм, его принципы и их роль в развитии и защите прав человека и гражданина в РК. Конституционализм, его принципы и их роль в развитии и защите прав человека и гражданина в РК. Конституционализм, его принципы и их роль в развитии и защите прав человека и гражданина в РК. 2012 - г. 8 - стр. 0

6

Баймаханова Дина МуратовнаЖатканбаева А.Е. Понятие основных обязанностей граждан и их значение для развития конституционализма в РК. Понятие основных обязанностей граждан и их значение для развития конституционализма в РК. Понятие основных обязанностей граждан и их значение для развития конституционализма в РК. 2012 - г. 7 - стр. 0

7

Баймаханова Дина МуратовнаЖатканбаева А.Е. Выдающемуся ученому и талантливому исследователю В.А. Киму – 90 лет. Выдающемуся ученому и талантливому исследователю В.А. Киму – 90 лет. Выдающемуся ученому и талантливому исследователю В.А. Киму – 90 лет. 2012 - г. 3 - стр. 0

8

Баймаханова Дина Муратовна Специфика деятельности Маслихатов в решении проблем комплексного социального развития территории стратегии «Казахстан - 2050». Специфика деятельности Маслихатов в решении проблем комплексного социального развития территории стратегии «Казахстан - 2050». Специфика деятельности Маслихатов в решении проблем комплексного социального развития территории стратегии «Казахстан - 2050». 2013 - г. 8 - стр. 0

9

Баймаханова Дина Муратовна Президент РК - гарант соблюдения основных прав и свобод граждан: специфика основных направлений деятельности Президент РК - гарант соблюдения основных прав и свобод граждан: специфика основных направлений деятельности Президент РК - гарант соблюдения основных прав и свобод граждан: специфика основных направлений деятельности 2014 - г. 8 - стр. 0

10

Баймаханова Дина Муратовна Нормативные постановления Конституционнного Совета РК в системе конституционнного права Нормативные постановления Конституционнного Совета РК в системе конституционнного права Нормативные постановления Конституционнного Совета РК в системе конституционнного права 2014 - г. 11 - стр. 0

11

Баймаханова Дина Муратовна Нормативные постановления Конституционнного Совета РК и их специфика как части действующего права Нормативные постановления Конституционнного Совета РК и их специфика как части действующего права Нормативные постановления Конституционнного Совета РК и их специфика как части действующего права 2014 - г. 11 - стр. 0

12

Баймаханова Дина Муратовна Президент РК-основной гарант соблюденияи защиты прав и свобод граждан Президент РК-основной гарант соблюденияи защиты прав и свобод граждан Президент РК-основной гарант соблюденияи защиты прав и свобод граждан 2014 - г. 6 - стр. 0

13

Баймаханова Дина Муратовна К вопросу о правовом понятии плагиата К вопросу о правовом понятии плагиата К вопросу о правовом понятии плагиата 2014 - г. 8 - стр. 0

14

Баймаханова Дина Муратовна Ведущая роль Президента РК в совершенствовании механизма защиты и обеспечения прави свобод граждан Ведущая роль Президента РК в совершенствовании механизма защиты и обеспечения прави свобод граждан Ведущая роль Президента РК в совершенствовании механизма защиты и обеспечения прави свобод граждан 2015 - г. 10 - стр. 0

15

Баймаханова Дина Муратовна Методические аспекты чтения лекции, посвященной Парламенту РК Методические аспекты чтения лекции, посвященной Парламенту РК Методические аспекты чтения лекции, посвященной Парламенту РК 2014 - г. 6 - стр. 0

16

Баймаханова Дина Муратовна Конституция РК- правовая основа успешного развития казахстанского общества Конституция РК- правовая основа успешного развития казахстанского общества 2014 - г. 4 - стр. 0

17

Баймаханова Дина Муратовна Специфика деятельности депутатов Маслихатов (местных представительных органов) в сфере борьбы с коррупцией в РК Специфика деятельности депутатов Маслихатов (местных представительных органов) в сфере борьбы с коррупцией в РК 2014 - г. 5 - стр. 0

18

Баймаханова Дина Муратовна Деятельность Президента РеспубликиКазахстан как гаранта соблюдения основных прав и свобод граждан Деятельность Президента РеспубликиКазахстан как гаранта соблюдения основных прав и свобод граждан 2014 - г. 7 - стр. 0

19

Баймаханова Дина Муратовна Этапы становления и развития органа конституционного контроля в РК Сборник материалов Международной научно-теоретической интерактивной он-лайн конференции, посвященной 20-летию Конституции РК Этапы становления и развития органа конституционного контроля в РК Сборник материалов Международной научно-теоретической интерактивной он-лайн конференции, посвященной 20-летию Конституции РК 2015 - г. 5 - стр. 0

20

Баймаханова Дина Муратовна Конституционализм и его роль в развитии прав человека Конституционализм и его роль в развитии прав человека 2014 - г. 9 - стр. 0

21

Баймаханова Дина Муратовна Leading role of the President of the Republic of Kazakhstan in enhancing mechanism for protecting and safeguarding the rights and freedoms of citizens Leading role of the President of the Republic of Kazakhstan in enhancing mechanism for protecting and safeguarding the rights and freedoms of citizens 2015 - г. 6 - стр. 0

22

Баймаханова Дина Муратовна Методические аспекты чтения лекции по основам местного самоуправления в РК. Методические аспекты чтения лекции по основам местного самоуправления в РК. 2014 - г. 5 - стр. 0

23

Баймаханова Дина Муратовна Методические аспекты подготовки студентов к midterm exam по теме «Основы правового положения личности в РК» по конституционному праву РК. Методические аспекты подготовки студентов к midterm exam по теме «Основы правового положения личности в РК» по конституционному праву РК. 2014 - г. 7 - стр. 0

24

Баймаханова Дина Муратовна Методические аспекты подготовки студентов к midterm exam по теме «Основы правового положения личности в РК» по конституционному праву РК Методические аспекты подготовки студентов к midterm exam по теме «Основы правового положения личности в РК» по конституционному праву РК 2014 - г. 6 - стр. 0

25

Баймаханова Дина Муратовна Методические аспекты чтения лекции по основам местного самоуправления в РК «Вопросы совершенствования методики преподавания». Методические аспекты чтения лекции по основам местного самоуправления в РК «Вопросы совершенствования методики преподавания». 2015 - г. 8 - стр. 0

26

Баймаханова Дина Муратовна Понятие и теория самоуправления: методические аспекты чтения лекции Понятие и теория самоуправления: методические аспекты чтения лекции 2015 - г. 4 - стр. 0

27

Баймаханова Дина Муратовна Методические аспекты чтения лекции, посвященной Парламенту Республики Казахстан. Методические аспекты чтения лекции, посвященной Парламенту Республики Казахстан. 2014 - г. 6 - стр. 0

28

Баймаханова Дина Муратовна Конституция РК – правовая основа развития общества Конституция РК – правовая основа развития общества 2014 - г. 1 - стр. 0

29

Баймаханова Дина Муратовна Methodological aspects of lectures on basis of local government in the Republic of Kazakhstan Methodological aspects of lectures on basis of local government in the Republic of Kazakhstan 2015 - г. 5 - стр. 0

30

Баймаханова Дина Муратовна «The specifics of the formation and development of the institution of constitutional control in the Republic of Kazakhstan» «The specifics of the formation and development of the institution of constitutional control in the Republic of Kazakhstan» 2015 - г. 5 - стр. 1

31

Баймаханова Дина Муратовна To the theory of civil society To the theory of civil society 2015 - г. 4 - стр. 1

32

Баймаханова Дина Муратовна Concept and classification of a referendum Concept and classification of a referendum 2015 - г. 4 - стр. 1

33

Баймаханова Дина Муратовна Basic principles for governance in the information sphere in the Republic of Kazakhstan Basic principles for governance in the information sphere in the Republic of Kazakhstan 2015 - г. 4 - стр. 1

34

Баймаханова Дина Муратовна The theory of social rights The theory of social rights 2015 - г. 4 - стр. 1

35

Баймаханова Дина Муратовна Конституция Республики Казахстан – основной элемент механизма борьбы с коррупцией. Конституция Республики Казахстан – основной элемент механизма борьбы с коррупцией. Конституция Республики Казахстан – основной элемент механизма борьбы с коррупцией. 2015 - г. 4 - стр. 1

36

Баймаханова Дина Муратовна Некоторые аспекты теории непосредственной демократии. Некоторые аспекты теории непосредственной демократии. Некоторые аспекты теории непосредственной демократии. 2016 - г. 7 - стр. 1

37

Баймаханова Дина Муратовна 2016 - г. 3 - стр. 1

38

Баймаханова Дина Муратовна 2016 - г. 6 - стр. 1

39

Баймаханова Дина Муратовна 2016 - г. 4 - стр. 1

40

Баймаханова Дина Муратовна Президент Республики Казахстан – основной гарант соблюдения защиты прав и свобод граждан Президент Республики Казахстан – основной гарант соблюдения защиты прав и свобод граждан Президент Республики Казахстан – основной гарант соблюдения защиты прав и свобод граждан 2015 - г. 5 - стр. 1

41

Баймаханова Дина Муратовна 2016 - г. 3 - стр. 1

42

Баймаханова Дина Муратовна 2016 - г. 5 - стр. 0

43

Баймаханова Дина Муратовна 2016 - г. 5 - стр. 1

44

Баймаханова Дина Муратовна Баймаханова Д.М. Теоретические аспекты сочетания форм непосредственной и представительной демократии Баймаханова Д.М. Теоретические аспекты сочетания форм непосредственной и представительной демократии Баймаханова Д.М. Теоретические аспекты сочетания форм непосредственной и представительной демократии 2016 - г. 6 - стр. 1

45

Баймаханова Дина Муратовна Баймаханова Д.М. Правовые основы функционирования и развития непосредственной демократии Баймаханова Д.М. Правовые основы функционирования и развития непосредственной демократии Баймаханова Д.М. Правовые основы функционирования и развития непосредственной демократии 2016 - г. 5 - стр. 1

46

Баймаханова Дина Муратовна 2016 - г. 2 - стр. 1

47

Баймаханова Дина Муратовна Конституционная реформа и совершенствование конституционного законодательства Конституционная реформа и совершенствование конституционного законодательства Конституционная реформа и совершенствование конституционного законодательства 2017 - г. 4 - стр. 1

48

Баймаханова Дина Муратовна Некоторые аспекты теории референдума Некоторые аспекты теории референдума Некоторые аспекты теории референдума 2016 - г. 7 - стр. 1

49

Баймаханова Дина Муратовна 2016 - г. 7 - стр. 3

50

Баймаханова Дина МуратовнаОспанова Д.А. 2017 - г. 4 - стр. 1

51

Баймаханова Дина МуратовнаОспанова Д.А. 2017 - г. 4 - стр. 1

52

Баймаханова Дина МуратовнаОспанова Д.А. 2017 - г. 9 - стр. 1

53

Баймаханова Дина МуратовнаОспанова Д.А. 2017 - г. 3 - стр. 3

54

Баймаханова Дина Муратовна 2017 - г. 7 - стр. 1

55

Баймаханова Дина Муратовна Баймаханова Д.М. Специфика правового регулирования форм непосредственной демократии в Республике Казахстан Баймаханова Д.М. Специфика правового регулирования форм непосредственной демократии в Республике Казахстан Баймаханова Д.М. Специфика правового регулирования форм непосредственной демократии в Республике Казахстан 2017 - г. 5 - стр. 1

56

Баймаханова Дина Муратовна Баймаханов М.Т., Баймаханова Д.М. Проблемы становления и развития Парламента РК в трудах Академика С.С.Сартаева Баймаханов М.Т., Баймаханова Д.М. Проблемы становления и развития Парламента РК в трудах Академика С.С.Сартаева Баймаханов М.Т., Баймаханова Д.М. Проблемы становления и развития Парламента РК в трудах Академика С.С.Сартаева 2017 - г. 3 - стр. 1

57

Баймаханова Дина Муратовна Баймаханов М.Т., Баймаханова Д.М. Вопросы развития парламентаризма в трудах Академика С.С.Сартаева Баймаханов М.Т., Баймаханова Д.М. Вопросы развития парламентаризма в трудах Академика С.С.Сартаева Баймаханов М.Т., Баймаханова Д.М. Вопросы развития парламентаризма в трудах Академика С.С.Сартаева 2017 - г. 5 - стр. 1

58

Баймаханова Дина МуратовнаЖатканбаева А.Е. 2017 - г. 15 - стр. 1

59

Баймаханова Дина МуратовнаИбраева А.С. 2017 - г. 8 - стр. 1

60

Баймаханова Дина МуратовнаАхатов У.А., Усейнова Г.Р. 2017 - г. 17 - стр. 2

61

Баймаханова Дина МуратовнаДжангабулова А.К., Сартаев С.А., Туякбаева Н.С. 2018 - г. 13 - стр. 1

62

Баймаханова Дина МуратовнаЖатканбаева А.Е., Бердибаева А.К. 2018 - г. 15 - стр. 1

63

Баймаханова Дина МуратовнаОспанова Д.А. 2018 - г. 11 - стр. 1

64

Баймаханова Дина МуратовнаОспанова Д.А. 2018 - г. 11 - стр. 1

65

Баймаханова Дина МуратовнаСманова А.Б. Президент Республики Казахстан – основной гарант соблюдения и защиты прав и свобод граждан Президент Республики Казахстан – основной гарант соблюдения и защиты прав и свобод граждан Президент Республики Казахстан – основной гарант соблюдения и защиты прав и свобод граждан 2018 - г. 11 - стр. 1

66

Баймаханова Дина МуратовнаИбраева А.С., Отыншиева А.А., Байкенжеев А.С. 2019 - г. 17 - стр. 1

1

Баймаханова Дина Муратовна К вопросу о роли Парламента РК и законодательства процесса в становлении системы конституционализма и укрепления механизма защиты прав граждан в РК К вопросу о роли Парламента РК и законодательства процесса в становлении системы конституционализма и укрепления механизма защиты прав граждан в РК 2012 - г. 8 - стр. Алматы, Университет им. Д.А. Кунаева.

2

Баймаханова Дина Муратовна Основные компоненты конституционализма и их влияние на развития основы прав и свобод граждан РК Основные компоненты конституционализма и их влияние на развития основы прав и свобод граждан РК 2011 - г. 5 - стр. Алматы, КазНУ им. аль-Фараби

3

Баймаханова Дина Муратовна Некоторые аспекты теории конституционного контроля Некоторые аспекты теории конституционного контроля 2011 - г. 12 - стр. КазНУ им.аль-Фараби, юридический факультет

4

Баймаханова Дина Муратовна К вопросу о функциях Конституции в современным период К вопросу о функциях Конституции в современным период 2012 - г. 7 - стр. Алматы, Университет им. Д.А. Кунаева.

5

Баймаханова Дина Муратовна Функции Конституции в современном период: некоторые аспекты Функции Конституции в современном период: некоторые аспекты 2012 - г. 4 - стр. Пермь

6

Баймаханова Дина Муратовна Развитие системы конституционализма в РК как одно из направлений модернизации общества - политической сферы Развитие системы конституционализма в РК как одно из направлений модернизации общества - политической сферы 2012 - г. 7 - стр. КазНУ им. аль-Фараби, юридический факультет

7

Баймаханова Дина Муратовна К вопросу совершенствовании механизма защиты прав граждан РК К вопросу совершенствовании механизма защиты прав граждан РК 2011 - г. 8 - стр. КазНУ им.аль-Фараби

8

Баймаханова Дина Муратовна К теоретическим вопросам права на информационный безопасность К теоретическим вопросам права на информационный безопасность 2012 - г. 7 - стр. Алматы, Академия МВД РК.

9

Баймаханова Дина Муратовна Поиск новых подходов и специфика преподавания учебного курса «Конституционное право РК» на современном этапе Поиск новых подходов и специфика преподавания учебного курса «Конституционное право РК» на современном этапе 2012 - г. 6 - стр. КазНУ им. Аль-фараби, юридический факультет

10

Баймаханова Дина Муратовна Специфика и особенности предмета и метода муниципального права Специфика и особенности предмета и метода муниципального права 2012 - г. 6 - стр. Университет имени Д,А Кунаева

11

Баймаханова Дина МуратовнаЖатканбаева А.Е. К вопросу о необходимости подготовки специалистов «юрист-социальный работник» в Казахстане К вопросу о необходимости подготовки специалистов «юрист-социальный работник» в Казахстане 2012 - г. 13 - стр. КазНУ им.аль-Фараби, юридический факультет

12

Баймаханова Дина МуратовнаЖатканбаева А.Е. К вопросу о необходимости подготовки специалистов «юрист-социальный работник» в Казахстане К вопросу о необходимости подготовки специалистов «юрист-социальный работник» в Казахстане 2012 - г. 13 - стр. КазНУ им.аль-Фараби, юридический факультет

13

Баймаханова Дина Муратовна Этапы становления и развития органа конституционного контроля в РК Этапы становления и развития органа конституционного контроля в РК 2012 - г. 5 - стр. КазНУ им. аль-Фараби. г. Алматы.

14

Баймаханова Дина Муратовна Конституционализм и развитие механизма защиты прав и свобод граждан РК Конституционализм и развитие механизма защиты прав и свобод граждан РК 2012 - г. 7 - стр. г.Алматы, КазНУ им. аль-Фараби

15

Баймаханова Дина Муратовна Специфика конституционного закрепления некоторых основных обязанностей граждан РК Специфика конституционного закрепления некоторых основных обязанностей граждан РК 2012 - г. 5 - стр. КазНУ им. аль-Фараби и Жетысуский Государственный университет им. И. Жансугурова.

16

Баймаханова Дина МуратовнаЖатканбаева А.Е. Роль Первого Президента РК в процессе конституционного строительства Роль Первого Президента РК в процессе конституционного строительства 2012 - г. 7 - стр. г. Алматы. КазНУ им. аль-Фараби

17

Баймаханова Дина Муратовна Некоторые вопросы теории конституционного контроля. Некоторые вопросы теории конституционного контроля. 2012 - г. 10 - стр. Россия, г.Новосибирск.

18

Баймаханова Дина Муратовна Специфика деятельности Конституционного Совета РК по защите прав граждан Специфика деятельности Конституционного Совета РК по защите прав граждан 2012 - г. 6 - стр. Алматы, Университет «Туран».

19

Баймаханова Дина Муратовна Методологические аспекты использования категориального аппарата конституционного права. Методологические аспекты использования категориального аппарата конституционного права. 2012 - г. 7 - стр. КазНУ им.аль-Фараби, Алматы

20

Баймаханова Дина Муратовна Компетентностный подход как основа модернизации юридического образования. Компетентностный подход как основа модернизации юридического образования. 2013 - г. 4 - стр. Алматы: Казак университет: Казак университеті, 2013.

21

Баймаханова Дина МуратовнаЖатканбаева А.Е. Усиление роли маслихатов (местных представительных органов власти) в решении проблем развития территории в свете реформы местного самоуправления 2007 года в РК" Усиление роли маслихатов (местных представительных органов власти) в решении проблем развития территории в свете реформы местного самоуправления 2007 года в РК" 2013 - г. 6 - стр. Москва, 2013.

22

Баймаханова Дина МуратовнаЖатканбаева А.Е. Роль маслихатов в решении проблем социального развития территории в свете конституционной реформы 2007 года в РК Роль маслихатов в решении проблем социального развития территории в свете конституционной реформы 2007 года в РК 2013 - г. 9 - стр. Алматы, КазНУ им.аль-Фараби, юридический факультет

23

Баймаханова Дина МуратовнаЖатканбаева А.Е. К вопросу о развитии функции государства и государственных органов по комплексному социальному развитию территорий в РК К вопросу о развитии функции государства и государственных органов по комплексному социальному развитию территорий в РК 2013 - г. 8 - стр. Алматы, КазНУ им.аль-Фараби

24

Баймаханова Дина МуратовнаЖатканбаева А.Е. Этапы реформирования системы здравоохранения в РК Этапы реформирования системы здравоохранения в РК 2013 - г. 8 - стр. Лондон, Великобритания

25

Баймаханова Дина МуратовнаЖатканбаева А.Е. К вопросу о врачебной тайне К вопросу о врачебной тайне 2013 - г. 5 - стр. Тюбинген, Германия

26

Баймаханова Дина МуратовнаЖатканбаева А.Е., Кусаинов Д.О. Выдающийся ученый, педагог и гражданин – Владимир Александрович Ким. Выдающийся ученый, педагог и гражданин – Владимир Александрович Ким. 2013 - г. 10 - стр. Алматы, КазНУ им.аль-Фараби

27

Баймаханова Дина МуратовнаЖатканбаева А.Е. К вопросу о необходимости совершенствования системы образования в сфере здравоохранения К вопросу о необходимости совершенствования системы образования в сфере здравоохранения 2013 - г. 8 - стр.

28

Баймаханова Дина МуратовнаЖатканбаева А.Е. К вопросу о врачебной тайне. К вопросу о врачебной тайне. 2013 - г. 5 - стр. Германия: Тюбингенский университет Эберхарда Карлса

29

Баймаханова Дина МуратовнаЖатканбаева А.Е. Усиление роли маслихатов (местных представительных органов власти) в решении проблем социального развития территорий в свете реформы местного самоуправления 2007 г. в РК Усиление роли маслихатов (местных представительных органов власти) в решении проблем социального развития территорий в свете реформы местного самоуправления 2007 г. в РК 2013 - г. 6 - стр. Москва

30

Баймаханова Дина МуратовнаЖатканбаева А.Е. Роль маслихатов в решении проблем социального развития территорий в свете конституционной реформы 2007 г. в РК. Роль маслихатов в решении проблем социального развития территорий в свете конституционной реформы 2007 г. в РК. 2013 - г. 10 - стр. Алматы

31

Баймаханова Дина Муратовна Конституция 1995 г. – акт, определяющий вектор развития правовой системы РК Конституция 1995 г. – акт, определяющий вектор развития правовой системы РК 2013 - г. 5 - стр.

32

Баймаханова Дина Муратовна Основы местного самоуправления: методические аспекты чтения лекций Основы местного самоуправления: методические аспекты чтения лекций 2014 - г. 5 - стр. Юридический факультет, КазНУ имени аль-Фараби.

33

Баймаханова Дина Муратовна Парламент РК: методические аспекты чтения лекции. Парламент РК: методические аспекты чтения лекции. 2013 - г. 6 - стр. Казахстан, Алматы.

34

Баймаханова Дина Муратовна Референдум в РК: методические аспекты чтения лекций. Референдум в РК: методические аспекты чтения лекций. 2013 - г. 5 - стр. Казахстан, Алматы.

35

Баймаханова Дина Муратовна 2013 - г. 14 - стр.

36

Баймаханова Дина Муратовна Конституция РК: эффективное использование ее потенциала. Конституция РК: эффективное использование ее потенциала. 2013 - г. 5 - стр.

37

Баймаханова Дина Муратовна Специфика деятельности Маслихатов в решении проблем комплексного социального развития территории стратегии «Казахстан - 2050». Специфика деятельности Маслихатов в решении проблем комплексного социального развития территории стратегии «Казахстан - 2050». 2013 - г. 7 - стр.

38

Баймаханова Дина Муратовна Некоторые аспекты построения подлинно социального государства в процессе развития юридического образования Некоторые аспекты построения подлинно социального государства в процессе развития юридического образования 2013 - г. 2 - стр.

39

Баймаханова Дина Муратовна Основные направления деятельности Президента РК как гаранта соблюдения основных прав и свобод граждан Основные направления деятельности Президента РК как гаранта соблюдения основных прав и свобод граждан 2013 - г. 8 - стр.

40

Баймаханова Дина Муратовна Значение конституции Республики Казахстан в развитии механизма борьбы с коррупцией Значение конституции Республики Казахстан в развитии механизма борьбы с коррупцией 2014 - г. 3 - стр.

41

Баймаханова Дина Муратовна Специфика деятельности Президента РК, как гаранта соблюдения основных прав и свобод граждан. Специфика деятельности Президента РК, как гаранта соблюдения основных прав и свобод граждан. 2014 - г. 5 - стр.

42

Баймаханова Дина Муратовна Проблемы и перспективы развития принципа защиты государством своих граждан за границей Проблемы и перспективы развития принципа защиты государством своих граждан за границей 2014 - г. 3 - стр.

43

Баймаханова Дина Муратовна Методические вопросы подготовки материалов к лекции, посвященной Парламенту Республики Казахстан Методические вопросы подготовки материалов к лекции, посвященной Парламенту Республики Казахстан 2015 - г. 4 - стр. г Алматы
Документы автора

0

Цитирования

0 по 0
документам

h-индекс

0