Басты бет / Экономика және бизнес жоғарғы мектебі / Кітаптар, монографиялар

Экономика және бизнес жоғарғы мектебі

Жариялыным тізімдері.

Жариялынымдардың жылы:

321

Тұмбай Ж. О. Социально-экономическое планирование Лаборотория ВШЭБ КазНУ имени аль-Фараби 2017 - г. 3 - стр. ҚАЗАҚСТАН

322

Бейжанова А. Т. Маркетингтің заманауи бағыттары " Қазақ университеті " 2017 - г. 12 - стр. ҚАЗАҚСТАН

323

Нургалиева Г. К. Тәжірибелік аудит " Қазақ университеті " 2016 - г. 8 - стр. ҚАЗАҚСТАН

324

Султанова Б. Б. Основы аудита " Қазақ университеті " 2016 - г. ISBN 978-601-04-2003-8 209 - стр. ҚАЗАҚСТАН

325

Мухамедиев Б. М. Микроэкономика " Қазақ университеті " 2016 - г. ISBN 978-601-04-2439-5 26 - стр. ҚАЗАҚСТАН

326

Аскарова Ж. А. Байдильдина А.М., Актуреева Э.А. Практикум по статистике " Қазақ университеті " 2017 - г. ISBN 978-601-04-2279-7 16 - стр. ҚАЗАҚСТАН

327

Актуреева Э. А. Аскарова Ж.А., Байдильдина А.М. Практикум по статистике " Қазақ университеті " 2017 - г. ISBN 978-601-04-2279-7 16 - стр. ҚАЗАҚСТАН

328

Бимендиева Л. А. "Технологическая модернизация экономики: Казахстанская модель" (научная статья в монографии "Кәсіпорынның қаржылық тұрақтылығы басекеге қабілеттілікті қамтамасыз ету факторы ретінде") Қазақ университеті 2017 - г. 8 - стр. ҚАЗАҚСТАН

329

Ермекбаева Б. Мустафина А.К. салықтық әкімшіліктендіру " Қазақ университеті " 2017 - г. 12 - стр. ҚАЗАҚСТАН

330

Ермекбаева Б. Мустафина А.К. салықтық әкімшіліктендіру (электронное учеб пособие( " Қазақ университеті " 2017 - г. 12 - стр. ҚАЗАҚСТАН

331

Сансызбаева Х. Н. Управленческие аспекты развития агробизнеса в Республике Казахстан ТОО "Издательство "Экономика", г. Алматы 2016 - г. ISBN 978-601-225-912 1 - стр. ҚАЗАҚСТАН

332

Бейжанова А. Т. Инновациялык маркетинг Лаборатория ВШЭБ 2017 - г. 3 - стр. ҚАЗАҚСТАН

333

Аскарова Ж. А. 5В050600 – «Экономика», 5В050900 – «Қаржы», 5В050700 –«Менеджмент», 5В050800 «Есеп және аудит»мамандықтарына арналған статистика пәні бойынша семинар сабақтарында қолданылатын ӘДІСТЕМЕЛІК НҰСҚАУЛЫҚ "Қазак университеті" 2017 - г. ISBN 2017-7 3 - стр. ҚАЗАҚСТАН

334

Есенжигитова Р. Г. Краткий курс лекции по предмету "Государственное регулирование экономики" Учебная лаборатория ВШЭиБ КазНУ им.аль-Фараби 2017 - г. 68 - стр. ҚАЗАҚСТАН

335

Казбеков Б. К. Казбекова Ж.Б. Государственное регулирование экономики " Қазақ университеті " 2016 - г. 22 - стр. ҚАЗАҚСТАН

336

Тураров Д. Р. "Микроэкономика" пәні бойынша студенттердің өзіндік жұмыстарының (СӨЖ) тапсырмаларына әдістемелік нұсқау (қайта басылым)./ Құрастырушылар: Оспанов С.С., Тураров Д.Р., Кондыбаева С.К. - Алматы, әл-Фараби атындағы ҚазҰУ, ЭжБЖМ: ОЛ, 02.03.2017. -42б. Экономика және бизнес жоғары мектебінің Оқу зертханасы 2017 - г. 42 - стр. ҚАЗАҚСТАН

337

Арыстамбаева А. З. Оралбаева Ж.З. Қаржы секторын «қайта жаңғыртудың» бір құралы ретінде лизингтік қатынастарды дамытудың кейбір мәселелері " Қазақ университеті " 2017 - г. 10 - стр. ҚАЗАҚСТАН

338

Оралбаева Ж. З. Арыстамбаева А.З. Қаржы секторын «қайта жаңғыртудың» бір құралы ретінде лизингтік қатынастарды дамытудың кейбір мәселелері " Қазақ университеті " 2017 - г. 10 - стр. ҚАЗАҚСТАН

339

Оралбаева Ж. З. Арыстамбаева А.З. БУХГАЛТЕРЛІК ЕСЕП АУТСОРСИНГІ БӘСЕКЕЛЕСТІКТІ ДАМЫТУ ҚҰРАЛЫ РЕТІНДЕ " Қазақ университеті " 2017 - г. 10 - стр. ҚАЗАҚСТАН

340

Арыстамбаева А. З. Оралбаева Ж.З. БУХГАЛТЕРЛІК ЕСЕП АУТСОРСИНГІ БӘСЕКЕЛЕСТІКТІ ДАМЫТУ ҚҰРАЛЫ РЕТІНДЕ " Қазақ университеті " 2017 - г. 10 - стр. ҚАЗАҚСТАН

341

Турлыбекова А. Ж. КОРПОРАТИВНЫЕ ФИНАНСЫ лаборатория ВШЭБ 2017 - г. 9 - стр. ҚАЗАҚСТАН

342

Джулаева А. М. Государственно-частное партнерство в РК " Қазақ университеті " 2017 - г. 1 - стр. ҚАЗАҚСТАН

343

Нургалиева Г. К. Тәжірибелік аудит " Қазақ университеті " 2016 - г. ISBN 978-601-04-1990-2 8 - стр. ҚАЗАҚСТАН

344

Нургалиева Г. К. Экологиялық аудит - жасыл экономиканы дамыту құралы ретінде " Қазақ университеті " 2017 - г. ISBN 978-601-44-1990-2 3 - стр. ҚАЗАҚСТАН

345

Смагулова Г. С. Мухтарова К.С. Аймақтық экономиканы басқару ЭжБ ЖМ оқу лабораториясы 2017 - г. 4 - стр. ҚАЗАҚСТАН

346

Смагулова Г. С. Мухтарова К.С., Сансызбаева Х.Н. Қазақстан Респуликасында мемлекеттік қызметті ұйымдастыру ЭжБ ЖМ оқу лабораториясы 2017 - г. 4 - стр. ҚАЗАҚСТАН

347

Сансызбаева Х. Н. Мухтарова К.С., Смагулова Г.С. Қазақстан Респуликасында мемлекеттік қызметті ұйымдастыру ЭжБ ЖМ оқу лабораториясы 2017 - г. 4 - стр. ҚАЗАҚСТАН

348

Аубакирова Ж. Я. Иляшова Г.К., Айтбембетова А.Б. Основы экономики " Қазақ университеті " 2017 - г. ISBN 978-601-04-2186-8 13 - стр. ҚАЗАҚСТАН

349

Айтбембетова А. Б. Иляшова Г.К., Аубакирова Ж.Я. Основы экономики " Қазақ университеті " 2017 - г. ISBN 978-601-04-2186-8 13 - стр. ҚАЗАҚСТАН

350

Иляшова Г. К. Айтбембетова А.Б., Аубакирова Ж.Я. Основы экономики " Қазақ университеті " 2017 - г. ISBN 978-601-04-2186-8 13 - стр. ҚАЗАҚСТАН

351

Шеденов У. К. Социальная инфраструктура сельских территорий состояние и основные направления совершенствования Phenomenon of the market economy:Vectors snd features evolution 207 - г. 5 - стр. ҚАЗАҚСТАН

352

Баймуханбетова Э. Е. Складская логистика Лаборатория ВШЭБ КазНУ им.аль-Фараби 2017 - г. 4 - стр. ҚАЗАҚСТАН

353

Смагулова Г. С. Антикризисное управление экономикой Казахстана в условиях турбулентности внешней среды Alliance Print 2016 - г. ISBN 978-601-04-2521-7 8 - стр. ҚАЗАҚСТАН

354

Купешова С. Т. Унербаева Р.У. менеджмент ЭжБ ЖМ оку лабораториясы 2017 - г. 60 - стр. ҚАЗАҚСТАН

355

Сансызбаева Х. Н. Развитие государственно-частного партнерства как условие решения кризисных проблем Alliance Print 2017 - г. ISBN 978-601-04-2521 0 - стр. ҚАЗАҚСТАН

356

Купешова С. Т. Унербаева Р.У. Стратегиялық менеджмент ЭжБ ЖМ оқу лабораториясы 2017 - г. 60 - стр. ҚАЗАҚСТАН

357

Джулаева А. М. Экономико-правовые основы инновационного развития Казахстана " Қазақ университеті " 2017 - г. 5 - стр. ҚАЗАҚСТАН

358

Кожамкулова Ж. Т. Анализ конкурентных преимуществ продуктов на основе мультиатрибутивной модели выбора товара - монография ""Антикризисное управление экономикой Казахстана в условиях турбулентности внешней среды". Алматы, казак университети, 2017 " Қазақ университеті " 2016 - г. ISBN 978-601-04-2521-7 0 - стр. ҚАЗАҚСТАН

359

Купешова С. Т. Унербаева Р.У. Менеджмент Лаборотория ВШЭБ КазНУ имени аль-Фараби 2017 - г. 2 - стр. ҚАЗАҚСТАН

360

Джулаева А. М. КРАТКИЙ КУРС ЛЕКЦИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ГОСУДАРСТВЕННО -ЧАСТНОЕ П АРТНЕРСТВО В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН " Қазақ университеті " 2017 - г. 3 - стр. ҚАЗАҚСТАН