ҚазҰУ ақпараттық порталы
Басты бет/ Механика-математика факультеті/ механика кафедрасы
механика кафедрасы
Кафедралардың жариялыным тізімдері
Ракишева Зауре Ракишева Зауре
Баяновна
кафедра меңгерушісі
Туралина Динара
Елеусизовна
кафедра меңгерушісіінің оқу-әдістемелік және тәрбие ісі жөніндегі орынбасары
Калиева Назгуль
Болатовна
кафедра меңгерушісінің ғылыми-инновациялық жұмыс және халықаралық байланыстар жөніндегі орынбасары
Калтаев Айдархан Калтаев Айдархан

профессор
Шерьязданов Галим Шерьязданов Галим
Бекенович
профессор
Джакупов Кенес Джакупов Кенес
Бажкенович
профессор
Искакбаев Алибай Искакбаев Алибай

профессор
Минглибаев Мухтар Минглибаев Мухтар
Джумабекович
профессор
Жилисбаева Карлыга Жилисбаева Карлыга
Сансызбаевна
профессор м.а.
Ракишева Зауре Ракишева Зауре
Баяновна
профессор м.а.
Кыдырбекулы Алматбек Кыдырбекулы Алматбек
Балгабекович
профессор м.а.
Ершин Шахбаз Ершин Шахбаз
Алимгиреевич
профессор
Утенов Муратулла Утенов Муратулла
Умаралиевич
профессор м.а.
Алимжанов Айвар Алимжанов Айвар
Муратбекович
профессор
Масанов Жайлау Масанов Жайлау
Кабылбекович
профессор
Тулешов Амандык Тулешов Амандык
Куатович
профессор
Кунакбаев Тулеген Кунакбаев Тулеген

доцент
Елгондина Марден Елгондина Марден

доцент м.а.
Ералиев Аблай Ералиев Аблай
Кабекович
доцент м.а.
Алибаева Карлыгаш Алибаева Карлыгаш
Абылхаковна
доцент м.а.
Тунгатарова Мадина Тунгатарова Мадина
Советкалиевна
доцент м.а.
Бекбауов Бахберген Бекбауов Бахберген
Ермекбаевич
доцент м.а.
Алипбаев Куаныш Алипбаев Куаныш
Арингожаевич
доцент м.а.
Сейдахмет Асқар Сейдахмет Асқар
Жүнісұлы
доцент
Еспаев Болат Еспаев Болат
Абыкенович
доцент м.а.
Грищенко Валентина Грищенко Валентина
Федоровна
доцент
Омиржанова Жадра Омиржанова Жадра
Мырзабекковна
доцент м.а.
Туралина Динара Туралина Динара
Елеусизовна
аға оқытушы
Исаметова Мадина Исаметова Мадина
Есдаулетовна
доцент м.а.
Алибаева Карлыгаш Алибаева Карлыгаш
Абылхаковна
аға оқытушы
Маемерова Гульнара Маемерова Гульнара
Маратовна
аға оқытушы
Сухенко Анна Сухенко Анна
Сергеевна
аға оқытушы
Ногайбаева Макпал Ногайбаева Макпал
Оразбаевна
аға оқытушы
Беляев Ержан Беляев Ержан
Келесович
аға оқытушы
Толеуханов Аманкелды Толеуханов Аманкелды
Елешевич
аға оқытушы
Калиева Назгуль Калиева Назгуль
Болатовна
аға оқытушы
Джамалов Нутпулла Джамалов Нутпулла
Камалович
аға оқытушы
Елисеева Алена Елисеева Алена
Викторовна
аға оқытушы
Ыбырайымқұл Досхан Ыбырайымқұл Досхан
Төреханұлы
оқытушы
Ахметов Бакытжан Ахметов Бакытжан

оқытушы
Қолдас Әсетжан Қолдас Әсетжан
Бақтыханұлы
оқытушы
Гриценко Игорь Гриценко Игорь
Сергеевич
оқытушы
Болатканұлы Расул Болатканұлы Расул

оқытушы
Шаяхметов Нурлан Шаяхметов Нурлан
Муратханович
ассистент
Гриценко Павел Гриценко Павел
Сергеевич
ассистент
Кудайкулов Азиз Кудайкулов Азиз
Анарбаевич
ассистент
Сәбитбек Болыс Сәбитбек Болыс
Мәжитұлы
ассистент
Комекбаев Арман Комекбаев Арман
Ерманатович
ассистент