Главная / Юридический / Уголовного права и уголовного процесса, криминалистики / Труды (тезисы, доклады) в сборниках и материалах научных конференций, симпозиумов, семинаров

Уголовного права и уголовного процесса, криминалистики

Список публикаций

Год публикации:

81

Джансараева Р. Е. РЕЦИДИВНАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ 2011 - г. 4 - стр.

82

Джансараева Р. Е. НЕКОТОРЫЕ.БОПРОСЫ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПОБЕГИ ИЗ МЕСТ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ 2011 - г. 5 - стр.

83

Джансараева Р. Е. СОСТОЯНИЕ И ПРИЧИНЫ ПРЕСТУПНОСТИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 2011 - г. 2 - стр.

84

Джансараева Р. Е. Борьба с коррупцией 2011 - г. 2 - стр.

85

Джансараева Р. Е. ДЕТЕРМИНАНТЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПРЕСТУПНОСТИ 2011 - г. 2 - стр.

86

Джансараева Р. Е. КВАЛИФИКАЦИЯ СОСТАВА ПОХИЩЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА 2011 - г. 1 - стр.

87

Избасова А. Б. Қылмыстық заңнаманың гуманизациясы мен либерализациясының кейбір мәселелері 2012 - г. 3 - стр.

88

Джансараева Р. Е. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ПРЕСТУПНОСТИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 2011 - г. 3 - стр.

89

Берсугурова Л. Ш. Анализ проекта о заключении процессуального соглашения 2012 - г. 5 - стр.

90

Маликова Ш. Б. Көптік қылмыстардың негізгі нысандары туралы 2012 - г. 3 - стр.

91

Берсугурова Л. Ш. Использование метода проекта при подготовке методических рекомендаций к заданию СРС для магистрантов: 2012 - г. 7 - стр.

92

Маликова Ш. Б. Джансараева Р.Е. Қазіргі кездегі криминологияның мәселелері және оны шешу жолдары 2012 - г. 4 - стр.

93

Джансараева Р. Е. Маликова Ш.Б. Қазіргі кездегі криминологияның мәселелері және оны шешу жолдары 2012 - г. 4 - стр.

94

Маликова Ш. Б. Тәжірбиелік сабақтар оқу үдерісінің бір құрылымдық элементі ретінде 2012 - г. 3 - стр.

95

Алимкулов Е. Т. Соттық бақылау адам құқығын қамтамасыз етудің негізгі кепілдігі ретінде 2012 - г. 4 - стр.

96

Маликова Ш. Б. Основные направления уголовной политики 2012 - г. 2 - стр.

97

Алимкулов Е. Т. Кәмелетке толмағандардың қылмыстары бойынша сот үкімін шығарудың кейбір мәселелері 2012 - г. 5 - стр.

98

Маликова Ш. Б. К некоторым вопросам преподавания дисциплины "Уголовное право" 2012 - г. 15 - стр.

99

Алимкулов Е. Т. Қылмыстық істер бойынша жанама дәлелдемелер жүйесінің негізгі сипаттамасы 2011 - г. 6 - стр.

100

Маликова Ш. Б. Қылмыстардың жиынтығы және оның түрлері 2012 - г. 7 - стр.

101

Избасова А. Б. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы қолданылатын халықаралық құқықтық құралдар 2012 - г. 7 - стр.

102

Даубасова С. Ш. Кредиттік технологиялық окыту жүйесінде студенттің өзіндік жүмысын орындауды жүзеге асыру жолдары 2011 - г. 5 - стр.

103

Даубасова С. Ш. Болашақ заңгерлерді оқытуда ақпараттық технологияларды қолданудың ерекшеліктері 2012 - г. 3 - стр.

104

Даубасова С. Ш. Қазақстан республикасында білім беруді дамытудың негізгі бағыттарын дамытудың кейбір мәселелері 2012 - г. 5 - стр.

105

Даубасова С. Ш. К ВОПРОСУ О ПРИМЕНЕНИИ ИНТЕРАКТИВНЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ В ПРЕПОДАВНИИ УГОЛОВНОГО ПРАВА 2012 - г. 5 - стр.

106

Даубасова С. Ш. К ВОПРОСУ ОБ УПРАВЛЕНИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТОЙ СТУДЕНТА В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИН УГОЛОВНО-ПРАВОВОГО ЦИКЛА 2012 - г. 5 - стр.

107

Джансараева Р. Е. Вопросы реформирования правоохранительной системы в республике Казахстан. 2010 - г. 4 - стр.

108

Байсалов А. Д. Джансараева Р.Е. Нормалар арасындағы қарама-қайшылықтарды болдырмау 2012 - г. 8 - стр.

109

Джансараева Р. Е. Байсалов А.Д. Нормалар арасындағы қарама-қайшылықтарды болдырмау 2012 - г. 8 - стр.

110

Атаханова Г. М. ҚР қылмыстық құқығындағы меншікке қарсы қылмыстарды саралаудың теориялық негіздері 2012 - г. 4 - стр.

111

Даубасова С. Ш. Қазакстан Республикасының куәгерлер институты механизмінің проблемалары 2012 - г. 5 - стр.

112

Даубасова С. Ш. Танытута ұсыну тергеу әрекетінің ұғымы және оның түрлері 2012 - г. 4 - стр.

113

Даубасова С. Ш. Казакстан Республик'асында есірткінің зансыз айналымымен күресудің мәселелері 2012 - г. 5 - стр.

114

Таубаев Б. Р. Парақорлық үшін қылмыстық жауаптылық 2011 - г. 3 - стр.

115

Даубасова С. Ш. Кәмелетке жасы томагандардан жауап алу тактикасының ерекшеліктері 2012 - г. 4 - стр.

116

Таубаев Б. Р. Развития уголовно-исполнительной политики в Республике Казахстан 2011 - г. 3 - стр.

117

Даубасова С. Ш. Кылмыстык заңмын ұғымы мен құрлысы 2012 - г. 7 - стр.

118

Даубасова С. Ш. Адамды танытуға ұсынудың тергеу әрекет 2012 - г. 4 - стр.

119

Даубасова С. Ш. Кедендік қылмыстарды алдын алу 2012 - г. 4 - стр.

120

Таубаев Б. Р. Пара алудың субьектісі 2012 - г. 6 - стр.